Nieuwsmail 'Oog op de Omgevingswet' nr 64

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Eenvoudig Beter

Tweede Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet van de Omgevingswet. Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021.  

Lees meer

Circulaire economie, verduurzaming veehouderij en bereikbaarheid belangrijke thema’s in de 19de tranche Crisis- en Herstelwet

Het ontwerpbesluit van de 19e tranche Crisis- en Herstelwet is aangeboden aan het Parlement. Het is de eerste tranche die is gebaseerd op de vernieuwde Crisis- en herstelwet, die eind 2018 door de Tweede Kamer werd aangenomen.

Lees meer

Aanvullingsbesluit geluid in consultatie

Van 25 februari tot en met 8 april 2019 is het aanvullingsbesluit geluid in consultatie. Iedereen die dat wil kan in deze periode reageren op het concept van dit besluit, dat een uitwerking is van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet.

Lees meer

Aanvullingswet grondeigendom naar Tweede Kamer

Op 1 februari 2019 heeft de regering het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet ingediend bij de Tweede Kamer. De Aanvullingswet zal de Omgevingswet aanvullen met regelingen voor het voorkeursrecht, onteigening, de inrichting van het landelijk gebied en kavelruil.

Lees meer

Ontwikkeling en implementatie Omgevingswet gaan hand in hand

In 2018 zijn concrete resultaten geboekt in de stelselherziening van de Omgevingswet. De wetgeving ligt op koers om het nieuwe stelsel op 1 januari 2021 in werking te laten treden. Steeds meer overheden bereiden zich voor op de invoering van de wet.

Lees meer

Nieuwe impuls voor energiezuinig bouwen door Crisis- en herstelwet

Een nieuwe serie projecten van de Crisis- en herstelwet is op 15 februari door minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) in het Staatsblad gepubliceerd.

Lees meer

Hetty Klavers nieuwe voorzitter Integrale Adviescommissie Omgevingswet

Hetty Klavers ziet het als voorzitter van de Integrale Adviescommissie Omgevingswet als haar taak om de bedoeling van de Omgevingswet te bewaken. Ze neemt de lessons learned van scheidend voorzitter Annemieke Nijhof als vanzelfsprekend mee.

Lees meer

Blog | Ready for take-off: wegwijs in de Omgevingsregeling

De ontwerp-Omgevingsregeling is af! Tot en met 8 maart is de regeling in consultatie. In dit blog wijst Francine L'Ortye, projectleider Omgevingsregeling, u de weg in de Omgevingsregeling.

Lees meer

Chw, Omgevingswet en Right to Challenge versterken elkaar in het Markdal

Op vrijdag 25 januari  bracht DG Omgevingswet Erik Jan van Kempen een bezoek aan het Markdal, een burgerinitiatief van vijf natuurverenigingen in het stroomdal van de beek De Mark, ten zuiden van Breda.

Lees meer

Aan de slag met de Omgevingswet

Kadaster tactisch beheerder DSO-LV

Komende vijf jaar is het Kadaster tactisch beheerder voor de landelijke voorziening van het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en het Informatiepunt.

Lees meer

Aanmelden voor de Aandeslag-Trofee 2019

Kent u een innovatief Omgevingswetproject of bent u daarin zelf actief? Meld het aan voor de verkiezing van de Aandeslag-Trofee 2019! Alle projecten van overheden en samenwerkings­verbanden kunnen meedingen. Aanmelden kan tot 1 mei 2019.

Lees meer

Kwartaaldemonstratie DSO: ‘Going…bèta’

‘Going…bèta’ luidde het thema van de vierde kwartaaldemonstratie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Lees meer

Samen naar een stabiel Digitaal Stelsel Omgevingswet

De bestuurspartijen die samen werken aan de invoering van de Omgevingswet - VNG, Unie van Waterschappen, IPO en het Rijk tekenden 18 december de beheerovereenkomst voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Lees meer

Publicaties

Nieuw: geïntegreerde versie Omgevingswet met wijzigingen als gevolg van wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom

Medio februari is een geïntegreerde versie van de Omgevingswet op de website gepubliceerd; de tekst van de Omgevingswet waarin de in het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet voorgestelde wijzigingen (incl. de 1e en 2e nota van wijziging) en de in het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt.

Lees meer

Artikel | Omgevingswet: eenvoudig beter voor ondernemers

Nicole Fikke gaf een interview aan de VHG Ondernemershelpdesk. Ze vertaalt de doelen van de Omgevingswet voor ondernemers.

Lees meer

 Artikel | Het nieuwe normaal

Arjan Nijenhuis schreef de inleiding van het themanummer ‘De nieuwe Omgevingswet’ van tijdschrift Rooilijn. In de inleiding gaat Arjan onder andere in op werken in de geest van de Omgevingswet en wat het ‘nieuwe normaal’ zou moeten worden: het inleven in elkaars belangen zodat integraal werken en participatie vanzelfsprekend worden.

Lees meer

Staalkaarten omgevingsplan

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet heeft samen met 4 consortia van opdrachtnemers (de makers) 4 staalkaarten ontwikkeld. De staalkaarten zijn voorbeelduitwerkingen van onderdelen van een omgevingsplan. Staalkaarten dienen als inspiratiebron voor opstellers van omgevingsplannen.

Lees meer

Officiële publicaties

Kamerbrief d.d. 1 februari 2019 over het Aanvullingsbesluit natuur en de Aanvullingswet natuur Omgevingswet

Kamerbrief d.d. 28 januari 2019 inzake aanbieding tweede nota van wijziging wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet
 
Kamerbrief d.d. 11 januari 2019 over proces van behandeling van de wetgevingsproducten van de Omgevingswet

Agenda

6, 7, 14 maart 2019 | Slagsessies

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert ieder kwartaal interbestuurlijke sessies voor de trekkers implementatie Omgevingswet bij overheden: de Slagsessies. De slagsessies van 6, 7 en 14 maart staan in het teken van de try-out van het nieuwe digitale Omgevingsloket.
Lees meer

21 maart 2019 | VMR Actualiteitendag

Op 21 maart 2019 is de jaarlijkse Actualiteitendag van de Vereniging voor Milieurecht. Daarin spreken diverse wetenschappers en deskundigen uit de praktijk over de ontwikkelingen in het omgevingsrecht. Een van de sprekers is Paul van der Lee van het ministerie van BZK: Klimaatverandering en energietransitie: een rol voor de Omgevingswet.
Lees meer

26 maart 2019 | Functionele kwartaaldemonstratie DSO

Na ieder kwartaal presenteert het programma Aan de slag met de Omgevingswet de resultaten in een kwartaaldemonstratie. Wat is er dat kwartaal opgeleverd en wat is in praktijkproeven getest? De volgende functionele demo is op 26 maart.  
Lees meer

12-03-2019

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet