Omgevingsloket niet beschikbaar op zaterdag 30 maart

In 2019 komt er een nieuwe release Omgevingsloket online (release 2.15). Release 2.15.1 wordt op zaterdag 30 maart 2019 geplaatst op www.omgevingsloket.nl. Omgevingsloket online is die dag niet beschikbaar.

De nieuwe versie is op donderdag 7 maart op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) geplaatst.

Release 2.15.1 bevat een aantal verbeteringen en wijzigingen:

  • Bij een aanvraag met veel bijlagen duurt het lang om de bijlagen op te halen. Dit is versneld.
  • In een aantal e-mails worden bijlagetitels en/of documenttitels gebruikt, deze worden vervangen door de originele bestandsnaam.
  • Bij het automatisch schonen wordt aan bevoegd gezag een mail verstuurd met de aanvragen die in aanmerking komen voor automatisch opschonen. Hierin wordt nu de coördinator bij het bevoegd gezag vermeld.

Meer informatie over de wijzigingen in deze nieuwe versie vindt u op onze website. U kunt in dit overzicht 'versie 2.15.1' selecteren.

Bron: Infomil 26-03-2019