Nieuws april 2019

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 3 2019

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 3 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Nieuwsbrief 25 april 2019

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Verslag derde termijn Wkb Eerste Kamer met stemming op 14 mei a.s.

Op 23 april stond voor de derde keer het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen op de agenda van de Eerste Kamer. Het verslag van deze behandeling is zowel schriftelijk als op beeld terug te lezen en te zien.

Ingangsdatum 1 januari 2020 voor BENG niet haalbaar

Software NTA 8800 in vierde kwartaal 2019 gereed Een ambtenaar van het ministerie van BZK heeft desgevraagd laten weten dat de ingangsdatum van 1 januari 2020 voor BENG-regelgeving niet meer haalbaar is. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend

Managementsymposium "Leiderschap in een veranderende omgeving" inschrijving geopend

Op woensdag 5 juni a.s. in Villa Jongerius te Utrecht is er weer een 'managementsymposium en ALV, Tijdens het managementsymposium staat de nieuwe rol van de leidinggevende VTH met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging centraal, waarbij u als manager wordt meegenomen in het onderwerp. De Wolf & Leiderschap. Deze zeer boeiende lezing die momenteel ook in theaters wordt gepresenteerd wordt gehouden door Hugh Jansman Wildlife ecologist bij Wageningen Environmental Research centre en tevens de absolute specialist op het gebied van Wolven in Europa, en prof. Dr. Bas Kodden directeur Executive MBA bij Nyenrode Business University die u gaat meenemen in leiderschap in de dierenwereld en in het bijzonder de Wolf die haar leiderschapsvaardigheden vol moet inzetten om in een nieuwe leefomgeving overeind te blijven.

Beantwoording Kamervragen over bericht dat zeker 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen over het bericht dat zeker 1 miljoen huizen in Nederland dreigen te verzakken

Bouwen met kwaliteit Jaargang 2019, Nummer 2, 11 april 2019

Deze nieuwsbrief wordt uitgebracht door de directie Bouwen en Energie en informeert over de beleidsontwikkelingen op het gebied van aardgasvrije wijken, energietransitie in de gebouwde omgeving, circulaire bouw en bouwkwaliteit. De directie Bouwen en Energie draagt bij aan een goede kwaliteit van de gebouwde omgeving op de aspecten duurzaamheid, energiezuinigheid, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en toegankelijkheid

Tussentijdse oplevering toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD)

Er zijn 3 updates van toepassingsprofielen van de omgevingsdocumenten gepubliceerd. Ook is een document opgeleverd over validatie- en conformiteitsregels.

Nieuwsbrief Federatie Ruimtelijke Kwaliteit 48

De afgelopen week verscheen nr 48 van de nieuwsbrief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. In deze nieuwsbrief berichten op het gebied van welstand en aanverwante onderwerpen

Correctieblad brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten gepubliceerd

Onlangs is het correctieblad voor de Beproevingen en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten (NEN 6069+A1+C1:2019) gepubliceerd. De norm beschrijft methoden voor de beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten in Nederland.

Beantwoording kamervragen Eerste Kamer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Minister Ollongren heeft in een brief van 18 pagina's de diverse vragen van de Eerste Kamer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen beantwoord. Of de Eerste Kamer hiermee voldoende beantwoording heeft om in te stemmen met de Wet, zullen we voor juni dit jaar weten.

Ruim 900 reacties consultatie standaarden Omgevingswet

Van 28 januari tot en met 22 maart lagen de standaarden STOP/TPOD versie 0.97 ter consultatie. Op de consultatie kwamen ruim 900 reacties.

Nieuwsbrief 1 april 2019

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.