Ruim 900 reacties consultatie standaarden Omgevingswet

Van 28 januari tot en met 22 maart lagen de standaarden STOP/TPOD versie 0.97 ter consultatie. Op de consultatie kwamen ruim 900 reacties.

Geonovum en KOOP bundelen de ontvangen reacties per document en categoriseren naar aard van de wijziging. De ontvangen reacties variëren namelijk van tekstuele opmerkingen tot grotere issues. Van alle opmerkingen wordt nagegaan of en hoe ze verwerkt kunnen worden.

Terugkoppeling

Per document geven KOOP en Geonovum een terugkoppeling van ingediende opmerkingen en hoe zij hiermee om zullen gaan. Voor de zomer worden in ieder geval de kleine verbeterpunten verwerkt. Voor de complexere en meer ingrijpende wijzigingen wordt aangeven hoe het verwerkingsproces er uit gaat zien.

Voortgang

De voortgang van de consultatieverwerking is te volgen via de website van Geonovum.

Bron: aandeslagmetdeomgevingswet.nl 02-04-2019