Tussentijdse oplevering toepassingsprofielen omgevingsdocumenten (TPOD)

Er zijn 3 updates van toepassingsprofielen van de omgevingsdocumenten gepubliceerd. Ook is een document opgeleverd over validatie- en conformiteitsregels.

Reacties op de consultatie

Van januari tot en met maart 2019 konden geïnteresseerden reageren op versie 0.97 van de STOP/TPOD standaarden. Het ontwikkelteam verwerkt de reacties. De wijzigingen komen in versie 0.98 van de standaarden. De documentatie bij de standaarden is niet in consultatie.

Tussentijdse oplevering

Een aantal documenten is al bijgewerkt. Op 10 april 2019 zijn opgeleverd:

  • de toepassingsprofielen voor de Algemene Maatregel van Bestuur en Ministeriële Regeling (AMvB/MR),
  • het omgevingsplan
  • de omgevingsverordening

Ook heeft het beheerteam onderhoud uitgevoerd op de toepassingsprofielen voor het omgevingsplan en de omgevingsverordening.

Bekijk alle updates van de toepassingsprofielen.

Meer informatie

Vragen over de bijgewerkte documenten kunt u stellen aan de helpdesk, via  omgevingswet@geonovum.nl. Als u bericht wilt krijgen als er een nieuw document of een update is, kunt u zich aanmelden voor de attenderingsservice.

Bron: aandeslagmetdeomgevingswet.nl 11-04-2019