Nieuws mei 2019

Solide overgangsrecht en 80 miljoen besparing door minder bouwvergunningen

Minister Ollongren heeft vandaag het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet aangeboden aan de Tweede en Eerste Kamer. Na de behandeling van het besluit door beide Kamers, wordt het Invoeringsbesluit voor advies naar de Raad van State verzonden. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties biedt het ontwerp Invoeringsbesluit mede aan namens de ministers van Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, Onderwijs Cultuur en Wetenschap en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Aanbiedingsbrief ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer verzonden.

Bouwkwaliteit in de Praktijk nr 4 2019

In de afgelopen periode is Bouwkwaliteit in de Praktijk 4 verschenen. Zoals altijd besteden wij hier weer aandacht aan.

Nationale Omgevingsvisie 27 mei 2019

Inhoud: Lancering Ontwerp Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Festivalprogramma De Nationale Omgevingsvisie

Nieuwsbrief 29 mei 2019

Vandaag is de nieuwsbrief verzonden.

Kamervragen over aardgasvrij bouwen na 1 juli 2018

Minister Ollongren beantwoordt vragen over aardgasvrij bouwen na 1 juli 2018.

Storing Omgevingsloket online 27 mei 2019

Sinds donderdag 23 mei 2019 is er een aantal storingen in Omgevingsloket online. Er speelt op dit moment nog het volgende: niet alle bijlagen, documenten en berichten worden goed opgehaald naar het systeem van het bevoegd gezag. Handmatig bestanden ophalen via de ftp-server kan ook een foutmelding geven. De automatiseringspartij werkt aan een oplossing. We houden u op de hoogte via de website.