De presentaties van de regiodagen 2019 staan live

Afgelopen maand zijn door het land heen vijf zeer interessante VBWTN regiodagen gehouden. De presentaties van deze regiodagen vindt u hier. Naast de presentaties die op iedere regiodag zijn gehouden zoals de actualiteiten Bouwbesluit, het toekomstige vergunningvrije bouwen en de presentatie over het bestuursakkoord, was er op iedere regiodag ook een lokaal onderwerp waarover een presentatie is gehouden. Drie van deze lokale presentaties wil ik graag onder uw aandacht brengen. In Nijmegen stond het onderwerp Chroom 6 centraal. Een presentatie over de risico’s voor omgeving en de gene die er mee moeten werken en er mee in aanraking kunnen komen zoals de toezichthouder. In Eindhoven werden de deelnemers meegenomen in de ontwikkelingen van de afdeling VTH in Eindhoven met het thema Verder Leren Kijken waarin werd ingegaan op de nieuwe competenties van de medewerker die onder de Omgevingswet en Wkb meer als adviseur, facilitator en partner in de keten zal moeten gaan werken. In Amsterdam ging de presentatie over Casco funderingsonderzoek en de huidige bouwdynamiek in Amsterdam. In deze presentatie vindt u mooie tekeningen van de in Amsterdam door de jaren heen toegepaste funderingstechnieken die in deze binnenstad op palen een blijvende uitdaging is om hetgeen er bovenop is gebouwd overeind te houden. Erg interessant waren ook de vijf verschillende presentaties van Kwaliteitsborgers die vanuit hun eigen kijk de samenwerking tussen de gemeenten en de kwaliteitsborgers wisten toe te lichten. Het is dan ook zeer de moeite waard deze presentaties een keer rustig te bekijken.

Bron: Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland 06-05-2019

Thema's: Organisatie BWT