Nationale Omgevingsvisie 27 mei 2019

Lancering Ontwerp NOVI
Begin juni wordt het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie vastgesteld
door de ministerraad. Nu is het moment aangebroken om de visie ook publiek
te lanceren en de NOVI online toegankelijk te maken. Minister Ollongren geeft
hiervoor het officiële startsein en vervolgens neemt zij u mee in haar verhaal
over hoe de NOVI invulling geeft aan een duurzaam perspectief voor onze
leefomgeving.

Festivalprogramma
Het festivalgedeelte is zo opgezet dat u zelf uw ideale programma kunt samenstellen. Het aanbod varieert van een lezing door toekomstpsycholoog Tom Kniesmeijer (een van de initiatiefnemers van de Trendrede), het meediscussiëren over dilemma’s in het toekomsttheater, het meedoen met ´Buurtje Bouwen´ tot het opdoen van goede ideeën op de inspiratievloer. Natuurlijk is er volop de gelegenheid om nieuwe contacten te leggen en ervaringen uit te wisselen.
We zien u graag op donderdag 20 juni van 12.00 tot 17.00 uur in Expo Haarlemmermeer!
 
Meld u hier aan

De Nationale Omgevingsvisie

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één visie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. Samen met de medeoverheden en maatschappelijke partijen willen we dat de visie echt gaat werken. Via www.denationaleomgevingsvisie.nl en twitter @NOVI_BZK blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de NOVI.

Bron: Nationale Omgevingsvisie 29-05-2019

Thema's: Omgevingswet