Eerste Kamer stemt tegen wetsvoorstel verwijdering asbest

De Eerste Kamerheeft het wetsvoorstel‘Verwijderingasbesten asbesthoudende producten’ vanmiddag, 4 juni 2019, verworpen.
Het asbestdakenverbod met ingang van 31-12-2024 is daarmee ook van de baan.

Tijdens het debat op 28 mei werden tal van vragen over het wetsvoorstel en het geplande asbestdakenverbod gesteld door de leden van de Eerste Kamer. Staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daar op gereageerd, zelfs op 4 juni nog met een brief waarin zij aangaf bereid te zijn het asbestdakenverbod in te laten gaan op 1 januari 2028, met een optie tot verlenging tot en met 2030 voor speciale gevallen.
Ook de toezegging om 5 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor schrijnende gevallen, bovenop het aanstaande Fonds voor de asbestsanering, mocht niet baten. 

Tegen het wetsvoorstel werd gestemd door SGP, VVD, PvdA, CDA en PVV en daarmee is het wetsvoorstel, en ook het asbestdakenverbod, van de baan. 

04-06-2019