Kamerbrief over de uitkomsten van de monitor invoering Omgevingswet

Minister Ollongren informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de monitor Omgevingswet die eind 2018 is uitgevoerd.

Eenzelfde brief met rapporten zijn gestuurd aan de Eerste Kamer.

PDF document Download:Kamerbrief over de uitkomsten van de monitor invoering Omgevingswet (185.76 KB) PDF document Download:Mijlpalen (392.61 KB)
Wat moeten overheden op 1 januari 2021 minimaal kunnen en voorbereid hebben om te voldoen aan de Omgevingswet?
PDF document Download:Halfjaarrapportage invoering Omgevingswet 2e helft 2018 (1.94 MB)
Deze halfjaarlijkse monitorrapportage beschrijft de stand van zaken op de drie hoofdvragen per eind 2018 en is inmiddels de vierde halfjaarrapportage die op basis van de monitor wordt uitgebracht.
PDF document Download:Invoering Omgevingswet bij Omgevingsdiensten 1e kwartaal 2019 (309.67 KB)
Deze rapportage bevat de uitkomsten van een survey onder projectleiders en programmamanagers invoering Omgevingswet bij de omgevingsdiensten.

Bron: Rijksoverheid 28-06-2019

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet