Mailing Omgevingsloket online 6 juni 2019

Nieuwe release Omgevingsloket online

In 2019 komt er een nieuwe release (2.15) Omgevingsloket online. Deze bestaat uit enkele deelreleases. De tweede deelrelease (2.15.2) komt naar verwachting in het najaar van 2019 beschikbaar.

Deze nieuwe versie bevat een aantal verbeteringen en wijzigingen:

  • De e-mail naar bevoegd gezag of aanvrager bevat geen pdf's meer van de ingediende aanvraag of melding. Omdat e-mail geen veilig medium is en het Omgevingsloket online zorgvuldig met persoonsgegevens wil omgaan, stopt het Omgevingsloket met het meesturen van pdf’s. De e-mail die verstuurd wordt bij het indienen van een aanvraag, bevat geen bijlagen meer. Bevoegd gezag kan de pdf's downloaden van de FTP-server. De aanvrager/gemachtigde kan de pdf's downloaden in Omgevingsloket online.
  • Eventuele foutmeldingen bij het uploaden van meerdere bijlagen worden verduidelijkt.
  • Er komt een koppeling met het handelsregister (NHR), zodat gegevens van bedrijven automatisch gecontroleerd worden.
  • In het aanvraagformulier voor bouwactiviteiten kunnen extra vragen gesteld worden over beschermde diersoorten en natuur. Zodat er bij bouwactiviteiten meer aandacht is voor beschermde diersoorten en natuur.

Meer informatie over de wijzigingen in deze nieuwe versie vindt u binnenkort op onze website.

Meer dan 100 workshops tijdens de Schakeldag 2019

Met de keuze uit meer dan 100 workshops biedt de Schakeldag ook dit jaar weer een gevarieerd programma.

Medewerkers van de helpdesk Omgevingsloket online zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Er komen uiteenlopende onderwerpen aan bod, zoals lucht, geluid, externe veiligheid, asbest, bodem, water, landbouw en natuur. Uiteraard is er heel veel aandacht voor de Omgevingswet. Wat gaat er veranderen en hoe gaan we daarmee  werken? En wat speelt er in de huidige wet- en regelgeving?

Kortom: wees erbij op dinsdag 25 juni in ‘s Hertogenbosch!

https://schakeldagen.nl/

eHerkenning vanaf deze zomer nodig voor AIM

Bedrijven en particulieren die een melding Activiteitenbesluit willen doen, moeten vanaf zomer 2019 inloggen met eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren). Ook bevoegde gezagen moeten vanaf deze zomer inloggen met eHerkenning voor het gebruik van de AIM-beheermodule (AIM-admin). U kunt vanaf 8 juni 2019 eHerkenning aanvragen of de dienst koppelen aan uw huidige eHerkenningsaccount.

Meer informatie

Digitaal stelsel Omgevingswet

In 2021 is het zover. Dan treedt de Omgevingswet in werking. Bij de Omgevingswet hoort een goede en veilige digitale ondersteuning. Vanaf die datum is het niet meer mogelijk om (zoals in het huidige Omgevingsloket) per e-mail aanvragen of meldingen te ontvangen. Overheden moeten hun lokale zaaksysteem of vergunningen­systeem via een digikoppeling aan het digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) aansluiten. Zo kunnen ze vergunningaanvragen en meldingen uit het Omgevingsloket automatisch ontvangen.

Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen

Bron: Omgevingsloket online 06-06-2019