Minister informeert Eerste Kamer over participatie

Onlangs informeerde Minister Ollongren de Eerste Kamer over de meest actuele stand van zaken rond participatie in de Omgevingswet.

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet

Vroegtijdig betrekken van de omgeving zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel komen. Zo zorgt participatie voor meer draagvlak en betere besluiten. In de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit zijn regels opgenomen over participatie. Ook de Omgevingsregeling zal hierover regels bevatten.

Met de wettelijke kaders, de Inspiratiegids Participatie, opgedane kennis uit verschillende leertrajecten en de inzet van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie kunnen overheden en initiatiefnemers voorbereid aan de slag met participatie onder de Omgevingswet.

PDF document Download:Kamerbrief over stand van zaken rond participatie in de Omgevingswet (146.18 KB)
Kamerbrief van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren informeert de Eerste Kamer over participatie in de Omgevingswet.

Bron: Omgevingswetportaal.nl 25-06-2019

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet