Oefenen met omgevingswetbesluiten in het previewportaal van de LVBB

Overheden moeten vanaf 2021 omgevingswetbesluiten publiceren via de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Om nu al te kunnen oefenen met omgevingswetbesluiten opstellen en publiceren, heeft KOOP een oefenomgeving voor de LVBB ontwikkeld. Zo kunnen bevoegd gezagen vast oefenen met omgevingswetbesluiten zonder koppeling met hun lokale plansysteem.

Omgevingswetbesluiten publiceren vanaf 2021

Gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk stellen omgevingswetbesluiten (ook wel omgevingsdocumenten genoemd) digitaal beschikbaar volgens een nieuwe publicatiestandaard STOP/TPOD. Dit gebeurt vanaf 2021 via de landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Overheden sluiten hun lokale plansoftware aan op de LVBB om hun omgevingswetbesluiten vanaf 2021 geautomatiseerd te controleren en officieel te publiceren.

De LVBB en het Previewportaal wordt ontwikkeld door KOOP.  KOOP is het kennis- en exploitatiecentrum voor officiële overheidspublicaties. Zij beheren de grootste portalen met overheidsinformatie op internet: overheid.nl, wetten.nl en officiëlebekendmakingen.nl.

Oefenomgeving gratis te gebruiken

Omdat de plansoftware bij overheden nu nog niet is aangesloten op de LVBB, heeft KOOP een oefenomgeving ontwikkeld: het Previewportaal. Het Previewportaal is een website die tijdelijk zorgt voor de koppeling met de LVBB. Zo kunt u oefenen met omgevingswetbesluiten valideren en publiceren, zonder dat uw software is aangesloten op de LVBB.

Uw omgevingswetbesluiten beproeven

U kunt via het Previewportaal oefenen met omgevingswetbesluiten valideren volgens de STOP/TPOD standaard en omgevingswetbesluiten publiceren naar de LVBB. Deze publicatie is een proefpublicatie en heeft geen juridische waarde.

U logt in op het Previewportaal. U uploadt uw bestand en het bestand wordt gevalideerd door de LVBB. In het Previewportaal krijgt u een statusmelding en detailinformatie zoals u die straks ook krijgt via uw eigen plansoftware. U kunt nagaan welke fouten de LVBB heeft gevonden, het bestand aanpassen en opnieuw aanbieden. U kunt dus eenvoudig uw nieuwe omgevingswetbesluiten beproeven.

Inloggegevens ontvangen

Meld bij KOOP dat u toegang wilt tot het Previewportaal.
Stuur een mail naar koppelvlak@koop.overheid.nl.
U ontvangt van KOOP een gebruikersnaam, wachtwoord en URL (webadres).

Hier vindt u meer informatie en een handleiding van het Previewportaal.

Bron: aandeslagmetdeomgevingswet.nl 21-06-2019

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet