Verkenning impact migratie nieuwe Omgevingsloket

Wat is de impact van de migratie van de huidige landelijke voorzieningen naar het nieuwe Omgevingsloket? Om hier een goed beeld van te krijgen liet de programmaraad Omgevingswet in het eerste kwartaal van 2019 een verkenning uitvoeren.

Deze verkenning naar het vervangen van de landelijke voorzieningen en het afsluiten en aansluiten door bevoegd gezagen geeft inzicht in de impact van de migratie op drie sporen:

  1. Organisatie
  2. Inhoud 
  3. Techniek

Het onderzoek levert veel nuttige acties en aanbevelingen op voor de bevoegd gezagen en de koepels. Onder de vlag van het programma Aan de slag met de Omgevingswet start nu een project ‘Migratie landelijke voorzieningen’ om dit proces goed te begeleiden.

Nieuw Omgevingsloket

Met de komst van de Omgevingswet gaan vanaf 1-1-2021 de drie landelijke voorzieningen (Activiteitenbesluit Internet Module (AIM), het Omgevingsloket Online (OLO) en Ruimtelijkeplannen.nl (RP.nl) op in het nieuwe Omgevingsloket. Gebruikers checken dan op een centrale plek of ze een vergunning of melding moeten doen en kunnen direct een aanvraag of melding indienen. Ook kunnen ze zich oriënteren via regels op een kaart.

Migratie

Bevoegd gezagen en hun uitvoeringspartners gaan hiervoor de huidige landelijke voorzieningen afbouwen en afsluiten en met hun (nieuwe) lokale systemen aansluiten op het digitaal stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV). Ook het stimuleren dat de landelijke voorziening op 1-1-2021 zoveel mogelijk waardevolle inhoud bevat, is in scope van het project migratie. De komende maanden zal via deze site meer informatie beschikbaar komen over migratiescenario’s, het stappenplan, migratievoorzieningen en hoe de voortgang gemonitord wordt.

Meer weten?

Download de samenvatting (pdf, 394 kB) of vraag het complete rapport aan via het Informatiepunt Omgevingswet.

Bron: VNG 13-06-2019