Wisseling van de wacht bij het COBc. Joop van Leeuwen neemt afscheid.

Jarenlang was Joop van Leeuwen het gezicht van het COBc (Centraal Overleg Bouwconstructies), maar Joop gaat een stapje terug doen. Hij gaat genieten van zijn pensioen, met meer tijd voor vrouw, zoon en zijn hobby’s. Maar loslaten zal hij het vakgebied waar hij zich zijn leven lang voor heeft ingezet zeker niet.
Joop is al jaren geen constructeur meer. Althans je moet hem geen bouwaanvraag meer laten toetsen zegt hij zelf. Over het vakgebied praten, en vooral met passie het constructeursvak promoten kan hij als geen ander. Joop heeft de basis van het vak geleerd op de HTS- Weg- en Waterbouw in Amsterdam, waar hij tijdens zijn opleiding stage liep bij de bouw van onder meer de Amsterdamse Metro, studeerde hij af in de richting Constructies. Na zijn studie is Joop gaan werken bij ingenieursbureau Van Rossum waar hij als snel van het civiele werk richting de utiliteitsbouw opschoof. Na drie jaar te hebben gewerkt bij Van Rossum solliciteert Joop van Leeuwen bij Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Amsterdam en wel op de Civieltechnische afdeling van dit BWT.

Vanaf het moment dat Joop is gaan werken bij de gemeente als Ambtenaar werd hem snel duidelijk hoe belangrijk het werk is dat de overheid in de bouwketen doet. De zorg voor de medemens en het hem helpen om een veilige leefomgeving te bieden is zijn drijfveer. Hij begint bij de gemeente Amsterdam met het toetsen van de kleinere bouwplannen en gaat ook al snel naar buiten om toe te zien op een correcte uitvoering van deze projecten. Het duurt niet lang of Joop verruilt het kleine werk voor grote plannen zoals onder andere het Concertgebouw in Amsterdam dat op dat moment geheel werd onderkelderd. Na zeven jaar als constructeur te hebben gewerkt aan indrukwekkende projecten wordt Joop van Leeuwen in 1988 afdelingshoofd van de buitendienst in Amsterdam Centrum waar hij vooral te maken kreeg met renovatie, onderhoud en funderingsproblematiek. Joop werd dan ook al snel een echte specialist op funderingsgebied. Een onderwerp dat hij tot aan zijn pensioen niet los heeft kunnen laten.

In 2003 verruilt Joop de Amsterdamse binnenstad voor Almere. Een groter contrast is haast niet mogelijk. Van rijke historie, Rijksmonumenten en het overeind zien te houden van oude en soms ook vervallen panden naar blinkende nieuwbouw. Ook in Almere wordt Joop afdelingshoofd van de buitendienst Bouw- en Woningtoezicht waar hij zowel zijn nieuwe Stad als ook zijn team enorm heeft zien groeien.

Bijna 25 jaar Voorzitter COBc

Al in 1995 wordt Joop van Leeuwen door zijn deskundigheid en vlotte Amsterdamse babbel gevraagd om voorzitter te worden van het COBc. De club was op zoek naar een constructeur met een grotere bandbreedte in het vakgebied en een voorzitter die niet bang was om zijn mening te laten horen. In eerste instantie zegde Joop toe dit voor drie jaar te doen, maar nu in 2019 en bijna 25 jaar later is hij nog steeds de Voorzitter met een grote bandbreedte en een vlotte, onmiskenbare platte Amsterdamse babbel.
Het netwerk dat Joop in deze 25 jaar heeft opgebouwd is enorm en met andere ketenpartners in de bouw zoals VNconstructeurs, Bouwen met Staal, KIWA, de Betonvereniging, het helaas ter ziele gegane CUR en vele anderen heeft Joop altijd constructief, positief en toekomstgericht samengewerkt. Het COBc ooit onderdeel van de Vereniging Stadswerk, maar al snel na de oprichting van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland meer aangesloten, en later (in 2010) ook onder de Vereniging als kennisplatform opererend, heeft dit COBc haar meerwaarde alleen maar weten te versterken. Of het nu gaat om heel specifieke constructieve regelgeving, of over de meer procesmatige onderwerpen met uiteraard de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen als meest ingrijpende, Joop heeft zich er als voorzitter, samen met alle betrokken bestuursleden voor alle gemeentelijke constructeurs volledig voor ingezet.

Naast zijn rol als voorzitter van het COBc heeft Joop ook vanaf 2014 zitting in het bestuur van de Vereniging BWT Nederland waar hij de constructieve veiligheid goed onder de aandacht weet te brengen en te houden. Het bestuur van zowel het COBc als ook de Vereniging BWT Nederland is Joop van Leeuwen dan ook veel dank verschuldigd voor zijn grote, en vooral gedreven inzet.

Een nieuwe Kapitein en een nieuwe stuurman voor het COBc.

Als na 25 jaar een voorzitter zijn hamer inlevert is het niet éénvoudig om een opvolger te vinden die deze plek kan invullen zonder te veel te hoeven inleveren. Toch is dat het bestuur van het COBc wel gelukt. Als opvolger van Joop van Leeuwen is namelijk Dick Bezemer bereid gevonden deze taak van voorzitter op zich te gaan nemen. Dick Bezemer is een zeer ervaren constructeur die tevens vanaf 2008 leiding geeft aan het team bouwfysica, bouwconstructies en brandpreventie van de gemeente Rotterdam. Dick is zijn carrière in 1990 begonnen bij het Ingenieursbureau van de Nederlandse Spoorwegen als tekenaar/constructeur om vervolgens na twee jaar via constructeursfuncties bij Ingenieursbureau Boorsma en Concretio in 1997 in dienst te treden bij de gemeente Rotterdam.  Dick heeft binnen het COBc, maar ook ver daarbuiten zijn sporen meer dan verdiend. Hij is lid van diverse normcommissies constructieve regelgeving en zet zijn kennis over constructieve veiligheid in op diverse onderwerpen die momenteel spelen. Dick is een echte teamspeler die weet te verbinden, te overtuigen en vooral oog heeft voor de veranderingen die op het vakgebied af komen. Het bestuur van zowel het COBc en de Vereniging BWT Nederland zijn dan ook erg blij dat zij met Dick Bezemer een zeer sterke opvolger hebben weten te vinden.

Doordat het COBc steeds meer op haar bordje krijgt en Dick Bezemer uiteraard ook zijn drukke functie als Teammanager bij de gemeente Rotterdam als hoofdtaak behoudt is Wico Ankersmit, directeur van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland gevraagd om ook directeur van het COBc te worden. Uiteraard werd door hem al veel werk gedaan voor het COBc, maar door dit zowel in taak als uren te gaan formaliseren heeft het COBc met Wico Ankersmit een formeel aanspreekpunt en woordvoerder die vooral richting Ministeries en andere branchepartijen in de bouwketen de activiteiten van het COBc nog beter onder de aandacht kan brengen. Dick Bezemer en Wico Ankersmit zullen dan ook samen als kapitein en stuurman het COBc de komende jaren op koers gaan houden, met los van wat de toekomst voor het vakgebied gaat brengen een gezonde bestemming.

Afscheid Joop van Leeuwen en benoeming Dick Bezemer als nieuwe voorzitter

Op 7 november aanstaande zal in Almere de jaarlijkse COBc-dag worden gehouden. Dit jaar staat dit congres geheel in het teken van het afscheid van Joop van Leeuwen. In de stad waar hij de afgelopen 16 jaar het vak heeft mogen uitvoeren zullen diverse aansprekende sprekers terugblikken op de tijd waar Joop zijn werk heeft uitgevoerd. Uiteraard zal het hoogtepunt van het congres worden de laatste Jaarrede van Joop zelf waarna een afscheidsreceptie zal worden gehouden voor alle deelnemers aan het congres alsmede een aantal genodigden. Ook zal tijdens deze COBc-dag de voorzittershamer worden overgedragen aan Dick Bezemer. Als constructeur mag u dan ook deze dag niet missen. Zet hem alvast vast in uw agenda, en uiteraard verwelkomen zowel de scheidend als de aantredend voorzitter en directeur u deze dag van harte in Almere.

Bron: COBc, VBWTN 14-06-2019

Thema's: Organisatie BWT