Bestuurlijke handreiking vergunningverlening waterstoftankstations

Door de energietransitie zal het gebruik van waterstof als brandstof voor voertuigen de komende jaren flink toenemen, en daarmee het aantal waterstoftankstations. Steeds meer gemeenten krijgen hierdoor te maken met een vergunningaanvraag voor een waterstoftankstation. De Handreiking vergunningverlening waterstoftankstations geeft bestuurders en hun adviseurs handvatten voor de vergunningverlening.


In de nieuwe uitgave wordt ingegaan op de komst van waterstoftankstations, waarbij vooral de veiligheidsaspecten bij de vergunningaanvraag op het gebied van de bouw, het beheer en het onderhoud van waterstoftankstations worden besproken (fysieke veiligheid). De handreiking gaat uit van de huidige wet- en regelgeving, maar anticipeert alvast op de komst van de Omgevingswet. Het IFV heeft de handreiking opgesteld in samenwerking met het H2 Platform, in opdracht van het Programma Impuls Omgevingsveiligheid. 

Belangrijke rol waterstof

Nederland staat aan het begin van de energietransitie. In deze transitie gaat waterstof (H2) een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld als vervanger van aardgas voor het verwarmen van woningen en gebouwen. In toenemende mate zal waterstof ook worden gebruikt als brandstof voor voertuigen. Op dit moment staan er 4 waterstoftankstations in Nederland. Het Rijk streeft naar 20 tankstations in 2020 en meer dan 200 tankstations in 2030.

​Inhoud handreiking

De handreiking bestaat uit de volgende onderdelen:

Toepassingen van waterstof: energiedrager, eigenschappen en gevaren, waterstoftankstations

  • Wet- en regelgeving: huidige en toekomstige
  • Proces: processtappen, voortraject en quick scan, ontvankelijk en vergunbaar, groepsrisico, RRGS (register registratie gevaarlijke stoffen), risicocommunicatie, handhaving en incidentbestrijding
  • Checklist vergunningverlening.

          

PDF | 1, 86 mB Download de Bestuurlijke handreiking vergunningverlening waterstoftankstations

 

Bron: Instituut Fysieke Veiligheid 22-07-2019