De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen. Tijd om te onderzoeken wat de impact hiervan is voor uw afdeling (advertorial)

Na vele jaren van discussie en onduidelijkheid is op 14 mei jl. in de Eerste Kamer de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) aangenomen. Hiermee wordt de aanvrager van een omgevingsvergunning primair verantwoordelijk om aan te tonen dat het bouwwerk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. Dit betekent dat per 1 januari 2021 voor een groot deel van de omgevingsvergunningen het bevoegd gezag niet meer toetst en toeziet op naleving van de bouwtechnische voorschriften in de vergunningen- en realisatiefase zoals dat nu gebeurd.


De invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen betekent  voor gemeenten een verandering in proces, werkvoorraad en inkomsten. Bij Senze (een geassocieerd lid van de Vereniging BWT Nederland) houden zij zich al sinds 2013 bezig met de Wkb. Zo voerden zij voor het Ministerie van Binnenlandse zaken verschillende onderzoeken uit, bijvoorbeeld naar de toekomst van het legesstelsel en de relatie met de Omgevingswet. Ook waren zij betrokken bij pilots en verzorgden wij voor gemeenten impactanalyses en workshops. Uit deze ervaringen weten zij dat er nog hard gewerkt moet worden aan inzicht in de gevolgen van de Wet.

Senze Wkb-scan

Om gemeenten op weg te helpen met wat u de komende periode kunt doen om goed voorbereid te zijn op deze Wet biedt Senze de Senze Wkb-scan aan. Hiermee krijgt u  inzicht in de gevolgen die de Wkb heeft op uw organisatie qua proces, benodigde capaciteit en leges. De resultaten en alles wat u over deze wet moet weten komen wij dan bij u in een dagdeel presenteren.

Tijdens het grote VBWTN jaarcongres op 10 oktbober a.s. zal Senze ook een workshop verzorgen waar u wordt meegenomen in de werkwijze om een goede scan binnen uw organisatie te maken.

Senze biedt dit aan voor een bedrag van € 2.950,-*. Maar als geassocieerd lid van de Vereniging BWT Nederland biedt Senze deze Wkb-scan voor gemeenten die lid zijn van de Vereniging BWT Nederland aan met een korting van € 250,-!
 

Bel 06 52 833 877 of vraag meer informatie aan via onderstaande knop. 
* Uitgaande van onze standaardwerkwijze en circa 500 bouwaanvragen op jaarbasis.
 

gleeuw@senze-groep.nl

 

Bron: Senze 09-07-2019