Nationale Omgevingsvisie 18 juli 2019

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één visie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. In juni 2019 presenteerde het kabinet het Ontwerp van de NOVI. 

De keuzes van het kabinet voor een duurzame leefomgeving vindt u op www.ontwerpnovi.nl

Column Emiel Reiding, directeur Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

"Met het lanceren van het Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie is weer een mijlpaal behaald. Maar het is niet af. Sterker nog, het succes zit ‘m in hoe we nu oppakken wat we hebben opgeschreven.” zegt Emiel Reiding, directeur NOVI in zijn column. 

Lees meer

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in uitvoering

In de ontwerp-NOVI gaat het ook over samenwerking en uitvoering. Want de NOVI krijgt betekenis als duidelijk wordt wat nodig is om opgaven te realiseren en hoe, waar en met welke instrumenten de verschillende overheden samen met bedrijfsleven en maatschappelijke partijen invulling (kunnen/moeten) geven aan samenwerking..

Lees meer

Blik op de NOVI; stakeholders aan het woord: het Stimuleringsfonds

We spreken Jetske van Oosten, programmaleider Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp bij het Stimuleringsfonds. Het gaat onder andere over wanneer het Stimuleringsfonds de NOVI geslaagd vindt.

Lees meer

Sfeerimpressie van de lancering van de ontwerp-NOVI

Hoe ging het eraan toe op de lancering van de ontwerp-NOVI? Met deze sfeerimpressie gaan we even terug naar die feestelijke dag.

Lees meer

Via www.denationaleomgevingsvisie.nl en twitter @NOVI_BZK blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de NOVI.

Bron: Nationale Omgevingsvisie 19-07-2019