Nationale Omgevingsvisie 4 juli 2019

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één visie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. In juni 2019 presenteerde het kabinet het Ontwerp van de NOVI. 

De keuzes van het kabinet voor een duurzame leefomgeving vindt u op www.ontwerpnovi.nl

Nationale Omgevingsvisie: samen de inrichting van ons land bepalen

Verstedelijking, bereikbaarheid, duurzaamheid, natuurbehoud zijn grote, vaak met elkaar verweven vraagstukken die vragen om goede keuzes. Hoe we die keuzes maken bepaalt hoe Nederland er in de toekomst uitziet.

Lees meer

Speech Kajsa Ollongren bij de lancering van het Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

 

“Ik vind het ongelofelijk belangrijk dat deze NOVI een startpunt is voor een levendig en open maatschappelijk debat.” Minister Kajsa Ollongren roept in haar speech op tot een breed maatschappelijk debat in én over onze leefomgeving.

Lees meer

Debatreeks rond het Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Tijdens de periode van terinzagelegging van het Ontwerp van de NOVI vinden verschillende debatten plaats. Locaties, data en tijden vindt u in dit artikel.

Lees meer

Informatieavonden over het Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

De ontwerp-NOVI wordt samen met het Milieueffectrapport NOVI (PlanMER) van 20 augustus 2019 tot en met 30 september 2019 ter inzage gelegd bij de provinciehuizen, het ministerie van BZK en digitaal op www.platformparticipatie.nl/NOVI. Ook zijn er in alle provincies informatieavonden. Meer over locaties, data en tijden leest u in dit artikel.

Lees meer

Vijf betrokkenen vertellen over hun link met onderwerpen uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

De Oldenallerbrug tussen Putten en Nijkerk, Leiden, het nieuwe station van Breda, de buitenwijk Nieuw-West in Amsterdam en de Kennemerduinen: in alle gebieden tref je elementen uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) aan. Vijf betrokkenen bij de ontwerp-NOVI vertellen erover.

Lees meer

Via www.denationaleomgevingsvisie.nl en twitter @NOVI_BZK blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de NOVI.

Bron: Nationale Omgevingsvisie 04-07-2019

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingsvisie