Spiekbriefje omgevingsplan beschikbaar

De VNG stelt spiekbriefjes op voor de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Het spiekbriefje omgevingsplan is nu beschikbaar. Eerder werd een spiekbriefje voor het programma en de omgevingsvisie gepubliceerd.

Veel gemeenten zijn op dit moment bezig met de voorbereiding op het opstellen van een omgevingsplan. De Omgevingswet stelt eisen aan dit kerninstrument en biedt mogelijkheden. De VNG heeft daarom ook een spiekbriefje voor het omgevingsplan opgesteld.

Keuzemogelijkheden en verplichtingen

Het spiekbriefje geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn verplichtingen zonder keuzemogelijkheden?
  • Waar heeft u als gemeente een verplichting met een keuzemogelijkheid?
  • Waar heeft u keuzes indien het relevant is in uw gemeente?
  • Waar heeft u geen verplichting, enkel een keuze?

Niet uitputtend

Zoals de titel al verklapt, is de lijst geen compleet overzicht van alle eisen en keuzemogelijkheden maar een hulpmiddel voor de meest relevante onderwerpen bij het maken van een omgevingsplan.

Overige spiekbriefjes

Eerder is er een spiekbriefje voor de omgevingsvisie en het programma gepubliceerd. Later deze zomer volgt nog het spiekbriefje voor het kerninstrument omgevingsvergunning.

Meer informatie

Bron: VNG 18-07-2019

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingsplan