Nieuws augustus 2019

De inschrijving voor het jaarcongres van VBWTN 2019 is geopend.​

Wij nodigen u van harte uit voor het grote jaarcongres van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland. Zoals ieder jaar een congres dat de BWT-er niet mag missen. Zowel in het plenaire ochtendprogramma, als ook bij de 20 workshops willen wij u op de hoogte brengen van de vele ontwikkelingen op ons vakgebied. Om die reden hopen wij dan ook, weer samen met u en ruim 475 andere deelnemers, sprekers en sponsoren een boeiend congres te mogen organiseren.

Heeft u de Wkb al gelezen?

Nu steeds meer partijen zich voorbereiden op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, neemt ook het aantal partijen toe dat publicaties over de Wkb naar buiten brengt. In die publicaties komen regelmatig onvolkomenheden en onjuistheden voor. Hieronder worden enkele voorbeelden uit recente publicaties besproken.

Kwaliteitsborging van brandbeveiliging: hoe doe je dat?

Het realiseren en handhaven van brandbeveiliging is een complexe puzzel. Wanneer zijn aanpassingen nodig? En wanneer niet? Deze whitepaper vertelt je meer over de kwaliteitsborging van brandbeveiliging.

Stopzetten PAS treft vrijwel iedere gemeente

Bijna elke gemeente heeft één of meerdere projecten stil liggen door de beëindiging van de PAS-regeling. Het gaat om de bouw van woningen en om projecten van bedrijven, industrie, land- en glastuinbouw, wegenbouw, horeca, evenementen, recreatie, de aanleg van duurzame energie en de aanleg van natuurgebieden.

Handreikingen slopen en asbest aangepast

De Handreiking Slopen & Handhaving bij Illegale Asbestsloop en de Handreiking Asbestcommunicatie zijn de afgelopen weken geactualiseerd.

Eindrapport consultatie 0.97 versie STOP/TPOD

Eind juli is het eindrapport over de consultatie van versie 0.97 van de STOP/TPOD standaard opgeleverd door Geonovum. Het rapport geeft een terugkoppeling op de verwerking van de belangrijkste punten uit de consultatie op weg naar de volgende versie.