Handreikingen slopen en asbest aangepast

De Handreiking Slopen & Handhaving bij Illegale Asbestsloop en de Handreiking Asbestcommunicatie zijn de afgelopen weken geactualiseerd.  

De afgelopen maanden was er veel gewijzigd, met name in de wet- en regelgeving. Tevens werd bekend dat het asbestdakenverbod (voorlopig) geen doorgang zal vinden. Redenen genoeg om de handreikingen eens grondig door te nemen en te actualiseren. 

Beide handreikingen vindt u in het dossier Sloop en Asbestinformatie.

 

01-08-2019