Kwaliteitsborging van brandbeveiliging: hoe doe je dat?

Het realiseren en handhaven van brandbeveiliging is een complexe puzzel. Wanneer zijn aanpassingen nodig? En wanneer niet? Deze whitepaper vertelt je meer over de kwaliteitsborging van brandbeveiliging.  

Welke onderdelen behandelen we in de whitepaper? 

  • Het belang van adequate brandbeveiliging voor eindgebruiker/eigenaar van een gebouw.
  • De diverse begrippen in het werkgebied van brandbeveiliging.
  • Hoe adequate brandbeveiliging met brandbeveiligingsinstallaties en organisatorische- en bouwkundige voorzieningen wordt gerealiseerd.
  • Wat verwacht mag worden van inspectie en certificatie als middel voor kwaliteitsborging van brandbeveiliging.
  • De verschillen tussen certificatie en inspectie: hoe combineer je deze methoden? En wat levert de analyse van recent uitgevoerde inspecties op?

Hier kunt u de whitepaper downloaden.

Bron: Brandveilig.com 06-08-2019