Funderingsproblemen bij monumenten

Hilde Niezen, wethouder Gouda, voorzitter van het Platform Slappe Bodem en lid van de Stuurgroep Klimaatadaptatie/beleidstafel droogte is een van de sprekers op de eerstvolgende bijeenkomst van het Platform Monumententoezicht, 30 oktober aanstaande.

Het Platform bespreekt die middag de kansen op funderingsschade bij monumenten, nu er meer lange, droge zomers zijn. Daarnaast wordt er veel bemalen in ons dichtbevolkte land. Daardoor verandert tijdelijk de grondwaterstand, mogelijk met gevolgen voor oude funderingen. Wat kan er, vanuit het perspectief van toezicht en handhaving, worden gedaan? Hoe kan je de situatie goed beoordelen en welke (tijdelijke) maatregelen zijn mogelijk om funderingsschade te voorkomen of te herstellen. Zie de bijlage voor het volledige programma.

U kunt zich hier aanmelden. Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Let op: het maximale aantal deelnemers is 80, meld u zich dus snel aan!

Programma

Bron: Platform Monumententoezicht 10-09-2019