Nieuwe bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen

Per 1 juli is versie 3.0 van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken in werking getreden. Waar haal jij de milieuwinst?

De Bepalingsmethode ‘Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken’ helpt je om de materiaalgebonden milieuprestatie te berekenen. De methode bevat rekenregels voor het berekenen van de milieuprestatie van een compleet bouwwerk op basis van de prestatie van de producten en elementen waaruit het is opgebouwd. De Bepalingsmethode is gebaseerd op de Europese bepalingsmethoden EN 15804 en de EN 15978 met inpassing van voor Nederland toepasselijke scenario’s.

Een belangrijke verandering in de nieuwe bepaling is de nieuwe waardering van het levenseinde van een product. Daarnaast is er een verbetering aangebracht in module D met betrekking tot de waardering van gerecycled materiaal. Bovendien is de data nu modulair gemaakt.

Waar haal jij de milieuwinst?

In het Bouwbesluit staat een enkel getal voor de Milieuprestatie Gebouwen (MPG). In versie 3.0 wordt nu ook inzichtelijk gemaakt hoe de milieuprestatie per fase, per module is opgebouwd. Daardoor wordt het voor een ontwerper duidelijker waar milieuwinst te behalen is en worden ook producenten uitgedaagd om naar hun producten te kijken.

De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de EN 15804 zijn:

  • Er zijn extra indicatoren betreffende humane en ecotoxiciteit. Met deze indicatoren is ruime ervaring opgedaan in de Nederlandse context. Zonder deze indicatoren worden sommige wenselijke milieuverbeteringen, zoals bijvoorbeeld het gebruik van luchtwassers om de luchtkwaliteit te beoordelen niet positief gewaardeerd.
  • Er worden specifieke forfaitaire waarden voorgeschreven voor een aantal processen. Dit is noodzakelijk om in de berekening van de milieuprestatie van het gebouw onterechte verschillen tussenbouwproducten te vermijden.
  • Er wordt verwezen naar een specifieke LCA database voor grondstoffen en basisprocessen.
  • Binnen voorwaarden zijn toekomstscenario’s toegelaten bij de productscenario’s. Dit maakt het mogelijk om productscenario’s aan het begin van hun levensloop mee te nemen.

(Bron: www.milieudatabase.nl; pdf)

Lees alle info over de aanpassing via deze pagina.

In het nieuwe magazine van Duurzaam Gebouwd (verschijnt eind september), gaan we dieper in op dit onderwerp.

Bron: Duurzaamgebouwd (16-08-2019) 02-09-2019