Nieuwe leden project team Essentiele Bouwkundige Controlepunten

De uitgave ‘Essentiele Bouwkundige Controlepunten’ wordt jaarlijks geactualiseerd uitgegeven door Brandweer Nederland, Bouw en Woningtoezicht Nederland en BBN Brandveilig Bouwen Nederland. Die actualisering gaat niet vanzelf natuurlijk.  Voor de begeleiding en redactie van de uitgave is continue een project team aan het werk. Dat project team is de afgelopen tijd versterkt met Harm Leenders, Marieke Ribberink – Stagge, Jerry Huijsman en Gert van den Berg. Momenteel wordt volop gewerkt aan de lancering van de nieuwe uitgave voor 2020. Deze lancering is tijdens de BBN studiemiddag ‘Hoe borg ik de brandveiligheid van mijn gebouw?’ op donderdagmiddag 21 november Klik hier voor BBN studiedag 21 november 2019

De uitgave is bedoeld voor ieder die belang heeft bij brandveiligheid van gebouwen. Daarmee is er een brede doelgroep! Van gebouweigenaren en beheerders, huurders en gebruikers, risicobeheersingsmedewerkers, kwaliteitsborgers, aannemers, installateurs, architecten en verzekeraars. Een belangrijke aanpassing deze komende editie is dat algemene informatie over brandwerendheid, brandgedrag en rookwerendheid in 1 centraal hoofdstuk zijn opgenomen. Daarnaast is voor alle hoofdstukken gewerkt aan aanpassing ervan aan o.a. nieuwe of komende normering. Vanaf 21 november is deze nieuwe editie beschikbaar, in eerste instantie voor bezoekers van de BBN studiedag!

Bron: BBN 23-09-2019