Nationale Omgevingsvisie 18 september 2019

Vanaf 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarbij hoort ook één visie op de leefomgeving: de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Met de Nationale Omgevingsvisie neemt het Rijk het voortouw voor een langetermijnvisie op de toekomst en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland. In juni 2019 presenteerde het kabinet het Ontwerp van de NOVI. 

De keuzes van het kabinet voor een duurzame leefomgeving vindt u op www.ontwerpnovi.nl

Debat 'Alles over de NOVI' in Pakhuis de Zwijger; meld je aan!

Biedt de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) uitkomst bij de grote opgaven van de leefomgeving, zoals klimaatverandering, groeiende steden en circulaire economie? Daarover gaat het debat ‘Alles over de NOVI’ op 24 september, 20.00 uur in Pakhuis de Zwijger, Amsterdam. Iedereen kan zich hiervoor aanmelden.

Lees meer

Column Emiel Reiding, directeur Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Een belangrijk punt van kritiek op het Ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is dat er nog weinig keuzes in staan. Emiel Reiding, directeur NOVI, licht dat graag toe in zijn column. 

Lees meer

Bewonersinitiatieven verdienen een plek in Uitvoeringsagenda NOVI

Deze uitspraak deed Emiel Reiding, directeur Nationale Omgevingsvisie (NOVI), op zaterdag 31 augustus tijdens het debat met bewoners, professionals, bestuurders, ambtenaren uit Heerlen en omstreken. De belofte volgde als reactie op de verhalen van initiatiefnemers van onder andere de Stadstuin Heerlen.

Lees meer

Eerste Stadmaakweek in Heerlen; de leefomgeving maak je niet aan vergadertafels, dat gebeurt in het land 

Hoe kunnen we met elkaar zorgen voor het verhogen van de kwaliteit van wonen, werken en leven? Samen met verschillende partners organiseerde het ministerie van BZK tijdens de Cultura NOVA Festivalweek, verschillende activiteiten. Zo was er o.a. een klaagmuur. Lees er alles over in de Schinkelkrant.

Lees meer

ROmagzine: special rond de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

In deze ROmagazine o.a. minister Kajsa Ollongren: "De woondeals zijn een goed voorbeeld van wat we kunnen verwachten van de regionale uitwerking van de ambities in de ontwerp-NOVI"; artikelen over woningbouw, de gebiedsgerichte aanpak, de roep om een proactieve overheid.

Lees meer

Via www.denationaleomgevingsvisie.nl en twitter @NOVI_BZK blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de NOVI.

Bron: Nationale Omgevingsvisie 19-09-2019