Publicatie ontwerp NEN 6068 voor weerstand tegen brand tussen ruimten

Het ontwerp van de gewijzigde norm voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten is gepubliceerd. Tot 1 december 2019 is het mogelijk om commentaar in te dienen op het ontwerp.

NEN 6068 is gedeeltelijk herzien en het normontwerp betreft nieuwe teksten die in kaders zijn toegevoegd.

Wijzigingen

Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen:

  • De verwijzingen voor brandwerendheid van gesloten geveldelen en openingen zijn aangepast aan de meest recente versie van NEN 6069.
  • De vlamvormen voor hellende en niet-hellende gevels zijn beter op elkaar afgestemd.
  • De vlamvorm voor gevelopeningen met een balkon is uniform gemaakt voor balkons en overstekken met een diepte vanaf 20 cm.
  • De formule voor de afkoeling aan de wanden van de brandruimte is aangepast aan de mogelijkheid om sterk hellende gevels te modelleren.
  • De voorwaarde dat een balkon aan weerszijden van een gevelopening uit moet steken om brandoverslag te voorkomen, is vervallen.
  • De formule voor de berekening van een brandruimte over meerdere verdiepingen is vereenvoudigd en verbeterd.
  • De formulering voor de vlam uit een dak opening bij industriefuncties is voor naast elkaar gelegen brandruimten of compartimenten aangepast aan de huidige werkwijze die in de praktijk wordt gehanteerd.
  • De norm is aangepast in lijn met het nog te bekrachtigen Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) om voor nieuw te bouwen gebouwen te eisen dat ten minste de helft van de eventueel benodigde brandwerendheid van gevels ‘op eigen terrein’ wordt gerealiseerd (‘van binnen naar buiten’).

Commentaar

Belanghebbende partijen kunnen tot 1 december 2019 online commentaar op dit normontwerp indienen via normontwerpen.nen.nl. Het is voor iedereen mogelijk het normontwerp in te zien en commentaar in te dienen. Commentaar op het ontwerp mag alleen worden gegeven op de omkaderde tekstdelen.

Meer informatie

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, telefoon 015 2 690 367 of e-mail bi@nen.nl.

Bron: NEN 05-09-2019

Thema's: Bouwtechniek

Tags: Brandveiligheid