Stikstof: kabinet, hak snel knopen door!

Op 25 september heeft het Adviescollege Stikstofproblematiek zijn advies uitgebracht. Dit geeft voor de lange termijn een duidelijke richting. Helaas biedt het op korte termijn nog geen oplossing voor de bouw. Gezien de krapte op de woningmarkt is het noodzakelijk dat de bouw weer in beweging komt.

'Morgen moet weer verder gebouwd worden, daarvoor zijn nu noodmaatregelen nodig. We roepen het kabinet op snel knopen door te hakken' aldus Boudewijn Revis, voorzitter VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit.

Het college is duidelijk in haar advies: alleen gebiedsgerichte bronmaatregelen, zoals snelheidsverlaging en vermindering en sanering van veehouderijen, gaan op lange termijn werken om uit de impasse te komen. Hiermee houdt het advies rekening met onze inwoners, de volksgezondheid, de natuur, het klimaat. Dat is een positief ontwikkeling. Uiteraard is het belangrijk dat het invoeren van deze maatregelen zorgvuldig gebeurt, met aandacht voor de specifieke gebieden en hun inwoners.

Meer informatie

Bron: VNG 27-09-2019