Try Out Omgevingswet

De komst van de Omgevingswet stimuleert overheden om veel intensiever met elkaar samen te werken. Om hiermee te oefenen loopt momenteel de Try Out Omgevingswet. Tijdens pilots onderzoeken verschillende bestuursregio's hoe ze het beste hun manier van werken, regels en ICT op elkaar kunnen afstemmen

Lees meer

Bron: Infomil Actueel (20-08-2019) 02-09-2019