Update geconsolideerde versie Omgevingswet beschikbaar

Sinds vandaag is een update van de ‘Herleidbare geconsolideerde versie Omgevingswet’ beschikbaar. Deze versie geeft via kleurgebruik inzicht in de herkomst van wijzigingen die door de Invoeringswet en aanvullingswetten zijn aangebracht.

De update gaat uit van de actuele stand van zaken van de parlementaire behandeling van de voorstellen voor de invoeringswet en de 4 aanvullingswetten. Ook zijn de wijzigingen van de Omgevingswet die voortkomen uit 2 andere wetsvoorstellen – het wetsvoorstel Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het wetsvoorstel Wet elektronische publicaties – opgenomen. Deze wijzigingen zijn met verschillende kleuren overzichtelijk weergegeven.

Hieronder kunt u de meest recente geconsolideerde versie van de Omgevingswet downloaden. De uitgebreide variant hiervan, waarin ook de teksten van de achterliggende documenten staan, kunt u opvragen via postbus.eenvoudigbeter@minbzk.nl

Bron: Omgevingswetportaal 27-09-2019

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet