Veranderingen van Activiteitenbesluit en Bor naar Bal


Voor alle milieubelastende activiteiten in het toekomstige Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is bekeken of vergunningplicht nodig is. Vergeleken met het huidige Besluit omgevingsrecht (Bor) zullen er vergunningplichten vervallen en er komen nieuwe vergunningplichten bij. Op onze website staan overzichten van deze inhoudelijke veranderingen rond de vergunningplicht.


Lees meer
 

Bron: Infomil Actueel (20-08-2019) 02-09-2019