Aanbiedingsbrief bij Memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Woningwet

Minister Van Veldhoven biedt de Memorie van antwoord aan bij het wetsvoorstel om de Woningwet te wijzigen. Dit vanwege wijzigingen van de maximale huursomstijging en de lokale mogelijkheid voor een hoger percentage.

PDF document Download:Aanbiedingsbrief bij Memorie van antwoord wetsvoorstel wijziging Woningwet (48.94 KB) PDF document Download:Memorie van antwoord bij wetsvorostel wijziging Woningwet (14.94 KB)
Memorie van antwoord bij het wetsvoorstel om de Woningwet te wijzigen. Dit vanwege wijzigingen van de maximale huursomstijging en de lokale mogelijkheid voor een hoger percentage.

Bron: Rijksoverheid 20-01-2020