Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel invoeringswet en ontwerp-invoeringsbesluit Omgevingswet

Minister Van Veldhoven biedt een Nota naar aanleiding van het verslag aan over het voorstel voor de invoeringswet en het ontwerp van het invoeringsbesluit bij de Omgevingswet.

Bron: Rijksoverheid 13-01-2020

Tags: Omgevingswet