Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel invoeringswet en ontwerp-invoeringsbesluit Omgevingswet

Minister Van Veldhoven biedt een Nota naar aanleiding van het verslag aan over het voorstel voor de invoeringswet en het ontwerp van het invoeringsbesluit bij de Omgevingswet.

PDF document Download:Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel invoeringswet en ontwerp-invoeringsbesluit Omgevingswe (63.16 KB) PDF document Download:Nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel invoeringswet en ontwerp-invoeringsbesluit Omgevingswet en (648.96 KB)
Nota naar aanleiding van het verslag over het voorstel voor de invoeringswet en het ontwerp van het invoeringsbesluit bij de Omgevingswet.
PDF document Download:Decentrale ruimte in zicht (2.72 MB)
Rapport over mogelijke regeldrukeffecten van de invulling van de decentrale ruimte in de uitvoeringsregels bij de Omgevingswet, en de mogelijkheden om die ruimte lastenluw te gebruiken. Dit gaat over de ruimte die provincies en gemeenten hebben om van de regels in de Omgevingswet af te wijken of hier iets aan toe te voegen. En wat dit kost of oplevert.
PDF document Download:Bijlage A: Analyse decentrale ruimte AMvB's op regelniveau (818.11 KB)
Bijlage bij het rapport 'Decentrale ruimte in zicht' met een overzicht van de decentrale ruimte op regelniveau. Dit overzicht laat zien in hoeverre provincies en gemeenten de mogelijkheid hebben om van de regels in de Omgevingswet af te wijken of hier iets aan toe te voegen.

Bron: Rijksoverheid 13-01-2020

Tags: Omgevingswet