Apeldoorn zoekt inhoudelijke VTH-ers vanuit andere gemeenten om mee te doen aan Hackathon

Hoe weten we wat er in apeldoorn vergunningvrij gebouwd wordt?
Met de invoering van de Omgevingswet gaan we steeds meer toe naar vergunningsvrij bouwen.  We verwachten dat in 2021 voor een flink deel van de (bouw)activiteiten geen vergunning meer nodig is. Omdat er bij deze activiteiten geen contact is met de gemeente, hebben we een zicht op wat er waar precies gebeurt. We hebben deze informatie wel nodig om onze basis- en kernregistraties op orde te houden en bijvoorbeeld onroerendezaakbelasting goed op te kunnen leggen. Op dit moment halen we de informatie grotendeels uit mutatiedetectie: het signaleren van wijzigingen.  Dit is een arbeidsintensieve klus waar medewerkers van verschillende afdelingen en organisaties een rol in spelen. En waarbij uit verschillende bronnen wordt geput. Denk jij mee over hoe we dit eenvoudig beter kunnen doen?

Geïnteresseerd kijk dan hier

 

14-01-2020