Omgevingsloket niet beschikbaar op zaterdag 18 januari

Zaterdag 18 januari 2020 is Omgevingsloket online (www.omgevingsloket.nl) de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe versie geplaatst.

Deze versie staat inmiddels op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl).

De nieuwe versie bevat een aantal verbeteringen en wijzigingen:

  • De e-mail naar bevoegd gezag of aanvrager bevat geen pdf's meer van de ingediende aanvraag of melding. Mail is geen veilig medium en omdat Omgevingsloket online zorgvuldig met persoonsgegevens wil omgaan, stopt het Omgevingsloket met het meesturen van bijlagen. De e-mail die verstuurd wordt bij het indienen van een aanvraag of het versturen van een beschikking, bevat vanaf 18 januari 2020 geen bijlagen meer. Bevoegd gezag kan de pdf's downloaden van de FTP-server. De aanvrager/gemachtigde kan de pdf's of beschikking downloaden in Omgevingsloket online.
  • Eventuele foutmeldingen bij het uploaden van meerdere bijlagen worden duidelijker.
  • Er komt een koppeling met het Handelsregister (NHR), zodat Omgevingsloket online gegevens van bedrijven automatisch kan controleren.

Meer informatie over de wijzigingen in deze nieuwe versie vindt u op de website van Kenniscentrum InfoMil.

Bron: Mailing Omgevingsloket online 09-01-2020