Startpakket proefprojecten Wkb

Bij een proefproject werkt u nu al volgens de regels van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Dit houdt onder meer in dat er geen preventieve toets is of het gebouw voldoet aan de bouwtechnische eisen, maar dat er wel vooraf een risicobeoordeling plaatsvindt. Een onafhankelijke kwaliteitsborger ziet toe op de bouwkwaliteit en levert bij gereedmelding een dossier bevoegd gezag aan. 

De volgende documenten helpen u op weg om een proefproject succesvol te starten:

Binnenkort kunt u verwachten:

  • Format projectplan
  • Stroomschema’s vergunningverlening, toezicht en handhaving

Meer informatie kunt u vinden op de website van Stichting Instituut voor Bouwkwaliteit (IBK).
Gaat u een proefproject starten? Vergeet dan niet uw proefproject aan te melden.

Bron: VNG 29-01-2020