Vier nieuwe verdiepingsmodules voor opleiding Aardgasvrije Gebouwde Omgeving


[Vier nieuwe verdiepingsmodules voor opleiding Aardgasvrije Gebouwde Omgeving]

De opleiding Aardgasvrije Gebouwde Omgeving gaat vernieuwd door in digitale vorm, met de toevoeging van vier kersverse verdiepingsmodules. In dit artikel vertellen we je meer over de nieuwe aanwinsten en wat jij eruit kunt halen, om oplossingen te vinden in beleid en projecten voor duurzame wijken zonder aardgas.

De eerste verdiepingsmodule ‘Financieringsaspecten van de energietransitie’, waarin de financiële (on)mogelijkheden van verduurzaming naar een aardgasvrije gebouwde omgeving worden benadrukt. Onderwerpen als subsidies en lenen, de verschillen tussen publieke en private projecten, de aanpak in de Proeftuinen Aardgasvrije Wijken en het Warmtefonds komen voorbij. De verdiepingsmodule is relevant voor iedereen die betrokken is bij de energietransitie en meer inzicht wil krijgen in de financiële aspecten van (aard)gasvrij.

Conceptkeuzes

Naast deze financiële aspecten komen ook de technische werking en toepassing van oplossingen voorbij, in de module ‘Warmtepompen bij renovatie’. Hier kom je meer te weten over de verschillende conceptkeuzes die je kunt maken in de route naar aardgasvrij. Zo krijg je algemene informatie over warmtepompen en leer je over de technische en energetische prestaties ervan. De training is geschikt voor partijen die te maken hebben met de conceptkeuzes voor het aardgasvrij maken van bestaande woningen.

Verduurzamen met een warmtenet

Ook het werken met kleinschalige warmtenetten komt onder de aandacht in de module ‘Lokaal warmtenet’, waarin lessons learned voorbijkomen en de oorzaken van het stagneren van warmtenetprojecten onder de loep worden genomen. Je leert meer over het klassieke warmtenet, komt alles te weten over de nieuwe Warmtewet en doet kennis op over de vijfde generatie warmtenetten. Deze verdiepingsmodule is onder andere waardevol voor programmamanagers, coöperaties en buurtinitiatieven en koepelorganisaties.

Wijkkompas

De vierde en laatste verdiepingsmodule gaat over het ‘Werken met het Wijkkompas’, waarin je kennismaakt met het concept en meer ontdekt over het perspectief vanuit de gemeente, bewonersorganisatie, netbeheerder en woningcorporatie. Aan praktijkvoorbeelden geen gebrek: verhalen over briljante mislukkingen en inspirerende doorbraken passeren de revue. Deze vierde en laatste verdiepingsmodule is onder meer interessant voor netwerkbedrijven, woningcorporaties en bedrijven die oplossingen voor wijkaanpakken bieden.

Tijdens de opleiding ‘Aardgasvrije Gebouwde Omgeving’ kom je in vijf modules meer te weten over aardgasvrije oplossingen, zodat je als professional kunt meewerken aan praktische oplossingen voor de energietransitie in de gebouwde omgeving. Op deze pagina lees je meer over de opleiding en de verschillende modules en hier schrijf je je direct in. De eerste module (Introductie ‘Van Gas Los’) start op 28 oktober aanstaande.

De verdiepingsmodules staan op de rol:

  • 10 november: Financieringsaspecten van de energetransitie; door Reint Brondijk – ‘Brondijk, sprekend in wonen en duurzaamheid’
  • 24 november: Lokaal warmtenet door Jeske Zonneveld – Squarewise
  • 8 december: Wijkkompas door Niels Rood – Squarewise
  • 15 december: Warmtepompen bij renovatie door Dick van ’t Slot - DWA

De verdiepingsmodules vinden plaats in de middag, van 13 tot 17.00 uur. 

Bron: Duurzaam gebouwd 06-10-2020