Invoeringsbesluit Omgevingswet gepubliceerd in Staatsblad

Het Invoeringsbesluit Omgevingswet is op 28 oktober 2020 gepubliceerd in het Staatsblad. Dit is een belangrijke mijlpaal richting de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Het Invoeringsbesluit zorgt voor het overgangsrecht en voor het intrekken of wijzigen van andere besluiten. Het overgangsrecht regelt de overgang van de huidige regelgeving naar het nieuwe stelsel van de Omgevingswet. Bijvoorbeeld wat de status is van besluiten onder het oude recht. Ook regelt het overgangsrecht hoe procedures die onder het oude recht zijn gestart, worden afgehandeld onder de Omgevingswet.

Bruidsschat

Een bijzonder onderdeel van het overgangsrecht is de bruidsschat. Dit is een set regels die het Rijk overdraagt aan gemeenten en waterschappen als de Omgevingswet start. Het gaat om regels die betrekking hebben op lokale vraagstukken. De gemeenten en waterschappen besluiten voortaan hoe ze die onderwerpen regelen. Deze regels worden dan toegevoegd aan het omgevingsplan of de waterschapsverordening. De gemeente of het waterschap kan deze regels, als de Omgevingswet inwerking is, op elk moment zelf aanpassen of schrappen.

Aanvulling van de 4 AMvB's

Het Invoeringsbesluit vult ook de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) bij de Omgevingswet aan. Hierbij gaat het om aanvullingen op de onderwerpen die de Invoeringswet regelt. Bijvoorbeeld de uitwerking van de regels voor nadeelcompensatie en het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Ook voegt het Invoeringsbesluit regelgeving toe die niet meekon in de eerste versies van de 4 AMvB's. Een voorbeeld hiervan is de gewijzigde Ladder voor duurzame verstedelijking. Tot slot werkt het Invoeringsbesluit politieke toezeggingen voor recreatieve routenetwerken verder uit.

Meer informatie

Bron: aan de slag met de omgevingswet 30-10-2020

Thema's: Omgevingswet