NEN-2990 na asbestsanering vernieuwd

De vernieuwde NEN 2990 voor eindcontroles na asbestverwijdering is gepubliceerd. Deze aangepaste norm wordt begin 2021 in gebruik genomen. 

NEN 2990 beschrijft hoe een ruimte na een asbestsanering volgens de wettelijke voorschriften gecontroleerd moet worden op de aanwezigheid van asbesthoudend restmateriaal. De norm is onder andere aangepast rond het inspecteren van kruipruimten, het bepalen van de vezelconcentraties in de lucht en aanvullende eisen op de visuele inspectie na een risicoklasse 2A-sanering.

NEN 2990 is o.a. op de volgende punten aangepast:

  • Risicoklasse 1 is toegevoegd aan het inspectiegebied;. 
  • Basiseisen voor visuele inspectie en controle buitensanering en aanvullende eisen met betrekking tot de visuele inspectie na een risicoklasse 2A-sanering;
  • Maatregelen bij verhoogde luchtvochtigheid in het containment;
  • Bij een eindbeoordeling van kruipruimten met een onverharde ondergrond zijn grondmonsters niet langer verplicht;
  • De eindbeoordeling na een asbestsanering met een couveusetechniek voor meermalig gebruik is aangepast;
  • Bij luchtmetingen met de elektronenmicroscoop dient de nominale waarde (gemeten waarde) te worden gebruikt i.p.v. de bovengrens.
  • Een afschrift van de rapportage mag na afronding van de eindbeoordeling digitaal worden overhandigd aan de opdrachtgever.

Op 3 november 2020 organiseert NEN een informatiebijeenkomst over deze norm in de vorm van een webinar. Meer informatie vindt u hier

Bron: NEN 21-10-2020