Nieuwsbrief Nationale Omgevingsvisie oktober 2020

De Nationale Omgevingsvisie is de langetermijnvisie voor onze leefomgeving. De visie wordt uitgevoerd in samenwerking met overheden, waterschappen, maatschappelijke organisaties en de samenleving.

"Na publicatie van de Nationale Omgevingsvisie staan we nu voor de uitvoering"
 

“De Nationale Omgevingsvisie is naar de Tweede Kamer verzonden. Iedereen bedankt die een bijdrage heeft geleverd. We staan nu voor de volgende fase - de uitvoering. En ook die doen we samen.” Ingrid Post, waarnemend directeur NOVI vertelt hoe dat er in grote lijnen uit zal gaan zien.

Lees meer

Algemeen Overleg Nationale Omgevingsvisie op 24 september jl. Een kort verslag
 

Minister Ollongren (BZK) kreeg in het AO veel vragen over de uitvoering van de NOVI. Hoe ziet de vertaling naar de regio eruit, hoe gaat de samenwerking plaatsvinden, en nog veel meer vragen kwamen aan bod.

Lees meer

Uitvoering geven aan de NOVI met de Uitvoeringsagenda in de hand

Hoe gaan we de NOVI uitvoeren, handen en voeten geven? In de Uitvoeringsagenda staan de instrumenten uitgelegd die we gebruiken, zoals de NOVI-gebieden, Omgevingsagenda’s, nationale programma’s e.d. Een overzicht in vogelvlucht.

Lees meer

Leerdag Omgevingsagenda's: "Een heel prettige manier van werken"

De eerste online Leerdag Omgevingsagenda’s was er één met energie, eyeopeners en nuttige discussies. Mayke Hoogbergen (BZK) en René Cimmermans (lid kernteam Omgevingsagenda Brabant/Limburg en IPO) blikken terug.

Lees meer

Eerste NOVI-monitor gepubliceerd
 

Met de NOVI-monitor geeft het Planbureau voor de Leefomgeving aan welke ontwikkelingen zich voordoen in de leefomgeving gekoppeld aan de doelen uit de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Hoe dat precies werkt leest u hier.

Lees meer

NOVI ook onderwerp van gesprek op Springtij

Met behulp van het NOVI Labyrint is de net verschenen Nationale Omgevingsvisie (NOVI) tijdens Springtij in de spotlight gezet. Ook waren er twee sessies over de NOVI.

Lees meer

Vernieuwde website met o.a. expertpool

De website www.denationaleomgevingsvisie.nl is vernieuwd. U vindt hier de laatste updates en nieuws over de NOVI. Zo worden er onder andere onderdelen uit de Uitvoeringsagenda toegelicht, is er een expertpool om uw vragen aan te stellen en vindt u er directe doorlinks naar de uitgeschreven NOVI, toelichting en Uitvoeringsagenda. 

Expertpool
Heeft u een vraag aan het NOVI-team? Wilt u ergens meer van weten? Of heeft u een opmerking of suggestie? Contact opnemen met de expertpool

Via www.denationaleomgevingsvisie.nl en twitter @NOVI_BZK blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de NOVI.

Bron: Nationale Omgevingsvisie 02-10-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingsvisie