Publieke commentaarronde voor bepaling asbest in de werkplekatmosfeer (NEN 2939)

Het Nederlandse normontwerp over de bepaling van de concentratie aan respirabele asbestvezels in de lucht bij het werken met en/of aan asbest of asbesthoudende producten, met behulp van microscopische technieken, is herzien en opengesteld voor publiek commentaar. 

Tot 1 januari 2021 hebben belanghebbenden de mogelijkheid om commentaar op de herziene versie van NEN 2939 in te dienen via de website van het NEN.

Bron: NEN 27-10-2020