Route 2022: samen op weg naar 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Met het oog op een soepele invoering hebben de bij de wet betrokken partijen samen een roadmap gemaakt: Route 2022. Met mijlpalen waarop een resultaat op zijn laatst moet zijn bereikt. Of waarop een activiteit uiterlijk moet zijn gestart.

Overzicht houden over de voortgang

De roadmap is gemaakt samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Unie van Waterschappen (UvW), het ministerie van Binnenlandse Zaken/Eenvoudig Beter (BZK/EB) en het Programma DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Ook met de leveranciers van de software voor het DSO is gesproken over hun planningen. Die informatie is eveneens meegenomen in Route 2022.

De roadmap is voor deze partijen een middel om met elkaar overzicht te houden op de voortgang van de implementatie. Wie moet wat wanneer uiterlijk klaar hebben of gestart zijn om de Omgevingswet op 1 januari 2022 in te kunnen laten gaan?

Meer informatie over Route 2022

Roadmaps: gezamenlijk en apart

Route 2022 bevat de belangrijkste mijlpalen van de betrokken partijen tezamen. De mijlpalen zijn afhankelijk van elkaar. Zo moet de samenwerkingsfunctionaliteit in het DSO werken, als een gemeente en een waterschap digitaal willen oefenen met samenwerking.

Daarnaast werken VNG, IPO, UvW, Programma DSO eigen roadmaps uit met gedetailleerde mijlpalen voor hun eigen organisatie. Deze afzonderlijke roadmaps zijn binnenkort beschikbaar op de websites van die partijen.

Bijsturen van de roadmap

De mijlpalen voor BZK/EB, Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en voor de landelijke voorziening van het DSO en het softwarespoor kunt u bekijken op deze website. Daarbij is uitgegaan van de situatie, plannen en informatie van dit moment. In de loop van de komende tijd kunnen er mee- en tegenvallers zijn die maken dat we moeten bijsturen. Deze wijzigingen kunt u dan terugvinden in de roadmap op de website.

De enige mijlpaal die niet verandert, is de inwerkingtredingsdatum: 1 januari 2022. Op die mijlpaal is Route 2022 gericht.

Bron: aandeslagmetdeomgevingswet.nl 01-10-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet