VNG: Herziening asbeststelsel nodig

Voorafgaand aan het gesprek op 14 oktober met de heer Frissen, auteur van het rapport ‘Het asbestelsel.Gevangen door belangen?’, verschenen in mei 2020, heeft de VNG een brief gestuurd aan de Tweede Kamercommissie SZW.  

In deze brief wordt ingegaan op de volgende aspecten: 

  • Samenwerken als één overheid op asbest ;
  • Noodzaak voor een fundamentele aanpassing van het asbeststelsel; 
  • Risicogericht kijken naar asbest; 
  • Aandachtsgebieden in het asbeststelsel; 
  • Oproep tot een bredere aanpak op asbest. 

De VNG is van mening dat het huidige stelsel zich voornamelijk focust op veilige arbeidsomstandigheden voor werknemers die asbestsaneringen uitvoeren. Er is te weinig aandacht voor risico’s in de leefomgeving en handhaving.

Daarnaast pleit de VNG voor een betere scheiding tussen het private en publieke deel van het huidige asbeststelsel. 

De volledige brief kunt u vinden op de website van de VNG.

Bron: VNG 15-10-2020