Beantwoording vragen over asbest

Staatssecretaris Van Veldhoven heeft per brief vragen beantwoordt van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving van de Eerste Kamer. De vragen gingen over het fonds voor particuliere eigenaren van asbestdaken en over ontwikkelingen in de asbestregelgeving.

Daarbij ging het met name om de volgende vragen:

  • hoe wordt de haalbaarheid onderzocht van verduurzaming in combinatie met asbestdaksanering en naar een verdiepende weerslag van deze duurzaamheidsambities gekoppeld aan het asbestfonds;
  • Hoe wordt de draagkracht van particulieren vastgesteld;
  • Welke aspecten van het asbestfonds moeten nog worden uitgewerkt;
  • Hoe wordt voorkomen dat mensen in financiële problemen komen wanneer zij de lening niet kunnen terugbetalen;
  • Is er bereidheid om het fonds van 100 miljoen euro op te hogen wanneer dit niet toereikend is;
  • Kan onder de vigerende wet- en regelgeving handhaven worden opgetreden tegen bestaande asbestdaken;
  • Bij welke omgevingsdiensten zijn de asbesttaken daadwerkelijk ondergebracht. 

De brief kan worden gedownload via de website van de Rijksoverheid

Bron: Rijksoverheid 09-11-2020