Brandveiligheid van gevels, een combinatie van factoren

Na de verschrikkelijke brand in de Grenfell Tower in Londen zijn veel gemeenten en gebouweigenaren bezig met de brandveiligheid van de gevels van hun gebouwen. Brandlaboratoria, zoals Efectis, worden regelmatig gevraagd om een gevel te beoordelen en een verwachting uit te spreken hoe de gevel zal reageren wanneer deze wordt blootgesteld aan een brand.

Die beoordeling worden gebaseerd op het Bouwbesluit en de NEN 6068 waar het gaat om brandoverslag tussen compartimenten. Op basis van die eisen komt het er vaak op neer dat delen van de gevel aan brandklasse B moeten voldoen.

Deze brandklasse wordt aangetoond met de Single Burning Item (SBI) test met een brandvermogen van 30 kW. Een echte uitslaande brand of een containerbrand tegen een gevel hebben al snel een vermogen van 1 MW of meer. Ook kijken we bij een SBI test niet naar aansluitdetails bij kozijnen of op andere plaatsen. Brandklasse B is in vergelijking met de landen om ons heen een relatief lichte eis. In veel landen om ons heen worden grotere elementen getest, waarin rekening wordt gehouden met de gevelopbouw.

Bij het beoordelen van een gevel wordt er wel naar aansluitdetails gekeken, want die details kunnen er voor zorgen dat de brand niet alleen voor de gevel langs gaat, maar ook in de gevel zich uitbreidt. Verder wordt er gekeken naar combinaties van materialen. Regelmatig worden er testrapporten toegestuurd van folies die in gevels toegepast worden die voldoen aan klasse B of hebben we te maken met een onbrandbaar metaal op de buitenzijde van de gevel, zoals zink. In zo’n geval wordt er verder gekeken dan alleen maar naar het gedrag van dat ene materiaal. Is de folie wel in combinatie met een isolatiemateriaal getest, welk materiaal zit er achter de zinken gevel? Vaak blijkt uit testrapporten al dat een materiaal zoals een dampdoorlatende folie vrij hangend getest is en staat er in het rapport dat de klassering in combinatie met een ander materiaal niet geldig is. Dat is de reden waarom we er voor pleiten om zoveel mogelijk in ‘End-use-situation’ te testen, zoals de norm ook voorschrijft.

Wanneer het uitspreken van een verwachting te veel onzekerheden heeft over het brandgedrag van een gevel of wanneer een partij het niet eens is met de uitgesproken verwachting is het uiteraard mogelijk om een (indicatieve) SBI test uit te voeren. Dat vindt met grote regelmaat plaats voor bestaande gevels. Uit deze testen blijkt dat de combinatie van materialen vaak slechter presteert dan een enkel materiaal. Helaas wordt dat vaak pas ontdekt bij bestaande gevels en wordt maar zelden om een advies vooraf gevraagd.

Door vooraf na te denken over de opbouw van een gevelconstructie kan voorkomen worden dat achteraf bewijs geleverd moet worden. Of erger nog, dat delen van de gevel vervangen moeten worden.

Bron: Efectis 19-11-2020