Kamerbrief over voortgang Omgevingswet november 2020

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een brief over de vorderingen richting de voorgenomen inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022. Eenzelfde brief is ook gezonden aan de Eerste Kamer.

PDF document Download:Kamerbrief over voortgang Omgevingswet november 2020 (623.04 KB) PDF document Download:Bestuurlijke reactie op Definitief BIT advies Digitaal Stelsel Omgevingswet 2020 (96.66 KB)
Definitieve advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over de stap naar doorontwikkeling en uitbouw van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de bestuurlijke reactie daarop.
PDF document Download:Definitief Bureau ICT-toetsing (BIT) Advies Digitaal Stelsel Omgevingswet 2020 (1.77 MB)
Advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) op het Digitaal Steisei Omgevingswet.
PDF document Download:Beleidsreactie tweede Gateway Review Health Check `Samenwerken is samen doen!` (60.68 KB)
De tweede Gateway Review met de beleidsreactie richt zich op de uitvoeringspraktijk van gemeenten, provincies, waterschappen en rijkspartijen die aan de lat staan voor de implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
PDF document Download:Health Check Implementatie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) - Samenwerken is samen doen! (238.48 KB)
Doel van de Gateway review is om inzicht te krijgen in de vraag of partijen wat betreft de implementatie van DSO – in het licht van de minimale eisen voor invoering Omgevingswet - op koers liggen voor inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022.
PDF document Download:Halfjaarrapportage november 2020 Monitor Invoering Omgevingswet (269.06 KB)
De monitor richt zich op het volgen van de vraag hoe ver de bevoegde gezagen zijn met de voorbereidingen om op 1-1-2022 aan de wettelijke eisen van de Omgevingswet te voldoen.

Bron: Rijksoverheid 13-11-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet