Kamerbrief over waardering amendementen wijziging Algemene wet bestuursrecht – Omgevingswet

Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een brief waarin wordt ingegaan op 2 amendementen. Dit betreft het amendement op stuk nr. 10 aangaande verplichte toezending van ontwerpbesluiten op grond van de Omgevingswet en het amendement op stuk nr. 14 (ter vervanging van de nrs. 12 en 13) aangaande aanpassing van de regeling van nadeelcompensatie in de Omgevingswet.

Bron: Rijksoverheid 16-11-2020

Tags: Omgevingswet