Laden bruidsschat voor alle gemeenten en waterschappen gestart

Maandag 16 november 2020 is de eerste reeks van bruidsschatbestanden met succes geladen in het Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO). Voor 30 gemeenten en waterschappen zijn het omgevingswetbesluit (omgevingsplan of waterschapsverordening) en bijbehorende toepasbare regels beschikbaar.

Bruidsschat voor de eerste 30 overheidsorganisaties

Na een succesvolle test met gemeenten Haaren, Haarlemmermeer, Utrecht, Waalre en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft het DSO alle waterschappen en gemeenten ingepland. De eerste reeks van 30 gemeenten en waterschappen is maandag 16 november geladen.

Planning

Het laden van de bruidsschat gebeurt stap voor stap, voor ongeveer 30 overheidsorganisaties per dag. Op basis van de eerste ervaringen verwacht het DSO dat het laden van de bruidsschat voor alle gemeenten en waterschappen in de eerste week van december is afgerond.

  1. Voor de volgorde van laden gebruikt het DSO de volgende criteria: Overheidsorganisaties waarmee wordt getest door het interbestuurlijk acceptatieteam.
  2. Overheidsorganisaties die actief oefenen met het DSO.
  3. Bepaalde overheidsorganisaties in de provincies Drenthe en Friesland vanwege hun geplande praktijkproeven en oefensessies.
  4. Overheidsorganisaties waarvan een omgevingsdienst de bruidsschat nodig heeft om te kunnen oefenen met de DSO.
  5. Overige overheidsorganisaties, gegroepeerd naar provincie.

Voortgang

Op het ontwikkelaarsportaal kunt u de voortgang volgen.

Bron: aan de slag met de omgevingswet 19-11-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: Omgevingswet