Mailing Omgevingsloket online 18 november 2020

Omgevingsloket online is niet beschikbaar op vrijdag 27 november

Vrijdag 27 november is Omgevingsloket online de hele dag niet beschikbaar. Er wordt een nieuwe release geplaatst. Dit is de release die op 12 november 2020 op de oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl) is geplaatst.

Meer informatie

Vervanging cpa's voor Omgevingsloket online

Omgevingsloket online vervangt de G3 PKIoverheid-certificaten door G1 Private (machine-to-machine) certificaten. Een belangrijk voordeel van G1 Private certificaten is dat ze 3 jaar geldig zijn.

De certificaten voor de ftp-server zijn inmiddels vervangen. De certificaten voor de broker (berichtenverkeer via webservices) worden vervangen in december 2020.

Planning voor de vervanging van de certificaten voor de broker

  1. Oefenomgeving (inr.omgevingsloket.nl)De certificaten op de oefenomgeving worden donderdag 3 december 2020 vervangen (na 17.00 uur).
  2. Productie-omgeving (omgevingsloket.nl)De certificaten op de productie-omgeving worden donderdag 17 december 2020 vervangen (na 17.00 uur).

Wat moet u (of uw leverancier) doen?

Het is van belang dat u voor de verbinding de nieuwe certificaten vertrouwt. Mogelijk moet u het nieuwe certificaat toevoegen aan de juiste certificatenopslag (trust store) van uw systeem.

Aanleveren nieuw cpa

Vervangt u zelf ook het PKIoverheid-certificaat? Dan kan het dat u ook een nieuw cpa aan moet leveren. Dit moet voor 31 december 2020. Graag ontvangen wij uw cpa voor 1 december zodat het inlezen van de cpa’s verspreid over de maand december kan plaatsvinden.

Vragen?

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met de helpdesk Omgevingsloket. Op werkdagen is de helpdesk ook telefonisch bereikbaar: 088-7977102.

Meer informatie

Bron: Mailing Omgevingsloket online 19-11-2020

Thema's: Omgevingswet

Tags: OLO / DSO